Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên tập huấn đối với Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội

23/04/2024 | 71

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2024 nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành và chất lượng tín dụng chính sách xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Hưng Yên tổ chức tập huấn đối với Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) trên địa bàn thành phố Hưng Yên.

Tại Hội nghị tập huấn, Ban quản lý Tổ TK&VV được nghe đại diện NHCSXH tỉnh giới thiệu về các chương trình tín dụng chính sách đang thực hiện trên địa bàn; giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV; giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình tín dụng cũng như đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV từ ngày 23/4/2024 đến 26/4/2024.

(Quang cảnh Hội nghị tập huấn tại Ủy ban nhân dân xã Liên Phương ngày 23/4/2024)

Hội nghị tập huấn đối với Ban quản lý Tổ TK&VV trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội được tổ chức hàng năm nhằm giúp Ban quản lý Tổ TK&VV nắm bắt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cơ chế nghiệp vụ của NHCSXH về tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đến nhân dân cũng như giúp cho hoạt động của Tổ TK&VV thực hiện theo đúng quy ước của tổ đã đề ra, thực hiện bình xét cho vay công khai, dân chủ đúng đối tượng; Hướng dẫn hộ vay lập hồ sơ vay vốn đúng quy trình, quy định; thường xuyên kiểm tra giám sát hộ vay trong quá trình sử dụng vốn, đôn đốc hộ vay trả lãi, trả nợ gốc khi đến hạn. Thực hiện đúng quy trình thu lãi, thu tiết kiệm theo quy định. Từ đó tăng cường hơn nữa vai trò quản lý, giám sát, thực hiện tốt tín dụng chính sách tại địa phương, góp phần hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận với vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội.

Khánh Toàn (Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.