Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tập huấn cho cán bộ tổ chức chính trị - xã hội

14/06/2023 | 392

Để nâng cao nghiệp vụ quản lý vốn tín dụng chính sách, ngày 09/6/2023, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Hưng Yên tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ nhận ủy thác cho vay đối với cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp tỉnh, cấp huyện theo phương thức trực tuyến.

Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí đại diện lãnh đạo và 01 cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp tỉnh, cấp huyện. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được triển khai một số nội dung ủy thác theo văn bản thỏa thuận 11789/VBTT-NHCS-HPN-HND-HCCB-ĐTN ngày 28/12/2022 giữa Ngân hàng chính sách xã hội với Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên; Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt ủy thác cho vay và củng cố nâng cao hoạt động Tổ TK&VV; Hướng dẫn quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác; Hướng dẫn quy trình, phương pháp chấm điểm, đánh giá chất lượng hoạt động ủy thác; Hướng dẫn sắp xếp, lưu trữ hồ sơ hoạt động ủy thác, hoạt động Tổ TK&VV. Trong quá trình tập huấn, các học viên đã thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những khó khăn vướng mắc cũng như chia sẻ những giải pháp, kinh nghiệm hay trong hoạt động nhận uỷ thác với NHCSXH tại địa bàn cơ sở.

Nguyễn Thị Phượng (NHCSXH tỉnh Hưng Yên)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.