Nguồn vốn địa phương ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội đạt trên 293 tỷ đồng

23/04/2024 | 81

Thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm cân đối, bố trí ngân sách để ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh nhằm tăng cường nguồn vốn thực hiện cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Đến nay, nguồn vốn ủy thác tại địa phương qua Chi nhánh NHCSXH tỉnh đạt trên 293 tỷ đồng, tăng gần 83 tỷ đồng so với 31/12/2023, trong đó nguồn vốn từ ngân sách thành phố Hưng Yên đạt hơn 14 tỷ đồng, tăng hơn 5 tỷ đồng so với 31/12/2023.

(Vốn tín dụng chính sách xã hội tạo việc làm cho người lao động)

Từ nguồn vốn nhận ủy thác của địa phương, NHCSXH đã tổ chức giải ngân kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, vốn vay phát huy hiệu quả. Doanh số cho vay vốn ngân sách ủy thác sang NHCSXH từ đầu năm đến nay đạt trên 20 tỷ đồng, với hơn 500 lượt khách hàng được vay vốn. Nhờ nguồn vốn ủy thác sang NHCSXH, trên địa bàn thành phố đã có hơn 500 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, góp phần đẩy lùi tệ nạn cho vay nặng lãi ở nông thôn, gia tăng niềm tin của người dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Khánh Toàn (Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.