PHIẾU LẤY Ý KIẾN Của cộng đồng dân cư về nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên An Vũ (hồ số 2, 3)

01/02/2019 | 3963

Phiếu lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên An Vũ (hồ số 2, 3)

I. MỤC ĐÍCH

“Phiếu lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên An Vũ (hồ số 2, 3)” được xây dựng với mục đích nhằm hoàn thiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch và UBND thành phố Hưng Yên (đại diện là Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố) sẽ tổng hợp, phân tích, lựa chọn các nội dung để bổ sung, hoàn chỉnh nhiệm vụ quy hoạch; đưa ra quan điểm, mục tiêu phát triển phù hợp với yêu cầu của thành phố Hưng Yên và khu vực công viên An Vũ.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 27/02/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hưng Yên và vùng phụ cận đến năm 2025;

Công văn số 1126/UBND-QLĐT ngày 29/8/2018 của UBND thành phố Hưng Yên về việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên hồ An Vũ (hồ 2, 3).

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

Bản câu hỏi gồm các phần chính:

A. Thông tin về cá nhân đóng góp ý kiến;

B.Ý kiến tham đóng góp cho nhiệm vụ quy hoạch;

C. Ý kiến khác. 

Các câu hỏi chủ yếu ở dưới dạng lựa chọn câu trả lời đánh giá:"Có – Không” hoặc "Đầy đủ - Chưa đầy đủ" (đánh dấu X hoặc V vào những ô trống ); và ý kiến bổ sung tại dòng kẻ cho sẵn ___________. Nếu câu trả lời của quý vị dài hơn không gian cho sẵn của phiếu, xin vui lòng sử dụng các khoảng trống bên cạnh hoặc viết thêm ra giấy trắng (áp dụng với bản góp ý viết tay).

Quý vị có thể gửi phiếu tham gia ý kiến trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến địa chỉ: Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Hưng Yên (Địa chỉ: Số 568, đường Triệu Quang Phục, thành phố Hưng Yên hoặc theo email daothanh.pmuhungyen@gmail.com

Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư được thực hiện từ ngày 31/01/2019 đến 03/03/2019. Sau thời hạn nêu trên, UBND thành phố Hưng Yên kết thúc việc xin ý kiến cộng đồng dân cư và tổng hợp để hoàn thiện và thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn những ý kiến và sự hợp tác của quý vị !
        (Đính kèm Phiếu lấy ý kiến tại đây)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.