Phường Lê Lợi tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

05/05/2024 | 425

Sáng ngày 04/5, UBND phường Lê Lợi phối hợp với phòng Tư pháp thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên của Sở Tư pháp tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở được thông qua ngày 10/11/2022, có hiệu lực từ ngày 1/7/2023. Luật bao gồm 91 điều quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt, nghị định số: 59/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đã cụ thể hóa đầy đủ các chính sách mới nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập phát sinh trong thực tiễn thi hành quy định của pháp luật hiện hành về thực hiện dân chủ ở cơ sở để mọi người dân được phát huy quyền làm chủ của mình.

Thông qua Hội nghị tuyên truyền nhằm phổ biến giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhân dân trên địa bàn phường Lê Lợi hiểu và nắm bắt được hết các quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong thực hiện dân chủ ở cơ sở. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Minh Trang  (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.