QUYẾT ĐỊNH công nhận kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Hưng yên năm 2021

08/02/2022 | 723

Ngày 08/02/2022, UBND thành phố Hưng Yên ban hành Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Hưng yên năm 2021.

Chi tiết Quyết định tại đây.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.