Tạm thời đóng cửa các di tích để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố

14/02/2021 | 4737

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT/TU ngày 09/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 06/CT-CTUBND ngày 09/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và Công điện sổ 199/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Qua nắm bắt, hiện nay đặc biệt từ sau ngày 12/02/2021 (tức mùng 01 tết) lượng du khách từ các địa phương ngoài tỉnh Hưng Yên đến thăm quan, chiêm bái tại các di tích trên địa bàn thành phố tương đối đông; thực trạng trên đà làm quá tải, khó kiểm soát việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở các di tích. Trước diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19 hiện nay, UBND thành phố yêu cầu Ban Quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, UBND các phường, xã và Ban quản lý các di tích trên địa bàn thành phố thực hiện các nội dung sau:

       - Tạm đóng cửa, dừng tiếp đón du khách và nhân dân đến thăm quan, chiêm bái tại các di tích trên địa bàn thành phố bắt đầu từ 00 giờ ngày 15/02/2021 (tức ngày mùng 04, tháng 01, năm Tân Sửu). Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, thời gian mở cửa trở lại thành phố sẽ có văn bản chỉ đạo sau.

       - Giao phòng Văn hóa - Thông tin thành phố hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các di tích trên địa bàn thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của UBND thành phố.

       - Đài truyền thanh thành phố, Ban Quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiển, UBND các phường, xã, Ban quản lý các di tích trên địa bàn thành phố có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền để nhân dân và du khách biết, chấp hành theo quy định để cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

        Vậy, UBND thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân và nhân dân biết, thực hiện.

 

 

 

 © 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.