Thành phố Hưng Yên: Trao tặng vật tư y tế cho UBBC các phường xã

18/05/2021 | 1689

Nhằm chung tay cùng thành phố và các phường xã đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh COVID- 19 phục vụ ngày bầu cử, đồng thời đảm bảo tiến độ và quy định của Luật bầu cử. Ngày 17/5/2021 thành phố Hưng Yên đã tổ chức trao tặng vật tư y yế cho UBBC các phường xã.

Theo đó, UBND thành phố Hưng Yên đã trao tổng số gần 12.650 chai và túi gel khô sát khuẩn tay phòng chống dịch Covid-19 cho Ủy ban bầu cử các phường, xã trên địa bàn thành phố, mỗi phường, xã 744 chai và túi gel khô sát khuẩn tay. Cùng với đó, Ban chấp hành Chi đoàn chính quyền UBND thành phố Hưng Yên đã trao tặng gần 600 mũ chắn giọt bắn tặng các cho các tổ bầu cử của các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Đây là hoạt động ý nghĩa, hết sức thiết thực góp phần chung tay cùng thành phố tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo quy định đồng thời đảm bảo công tác Phòng chồng dịch Covid-19, an toàn công tác bầu cử của thành phố .

          Một số hình ảnh trao tặng vật tư y tế phòng chống dịch

Nguyễn Hồng - Xuân Điệu (Đài truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.