Thành phố thiết lập khu vực cách ly tạm thời trên địa bàn phường An Tảo để phòng, chống dịch Covid-19

12/12/2021 | 1674

Ngày 10/12/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định 3767/QĐ-UBND về việc thiết lập khu vực cách ly tạm thời để phòng, chống dịch Covid-19 thuộc địa bàn phường An Tảo.

Nội dung chi tiết Quyết định:

BBT Cổng Thông tin điện tử thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.