Thành phố thiết lập khu vực cách ly tạm thời trên địa bàn phường Lam Sơn để phòng, chống dịch Covid-19

07/12/2021 | 833

Ngày 06/12/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định 3734/QĐ-UBND về việc thiết lập khu vực cách ly tạm thời để phòng, chống dịch Covid-19 thuộc địa bàn phường Lam Sơn.

Chi tiết Quyết định:

BBT Cổng Thông tin điện tử thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.