Thành phố thiết lập khu vực cách ly tạm thời trên địa bàn xã Trung Nghĩa để phòng, chống dịch Covid-19

12/12/2021 | 985

Ngày 11/12/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định 3780/QĐ-UBND về việc thiết lập khu vực cách ly tạm thời để phòng, chống dịch Covid-19 thuộc địa bàn xã Trung Nghĩa.

Nội dung chi tiết Quyết định:

BBT Cổng thông tin điện tử thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.