Thành phố thiết lập vùng cách ly phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường An Tảo

23/12/2021 | 1660

Ngày 21/12/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định 3890/QĐ-UBND về việc thiết lập khu vực cách ly tạm thời để phòng, chống dịch Covid-19 thuộc địa bàn phường An Tảo.

Nội dung chi tiết Quyết định:

BBT Cổng thông tin điện tử thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.