Thành phố xin ý kiến nhân dân về danh sách xã NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021

02/11/2021 | 2157

Ngày 01/11/2021, Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thành phố Hưng Yên công bố danh sách các xã đủ điều kiện xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 để lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn thành phố.

Danh sách các xã đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và nông thông mới nâng cao năm 2021:

TT

Tên xã

Đề nghị xã đạt tiêu chuẩn NTM

Năm công nhận đạt chuẩn NTM

Mức độ đạt tiêu chí

1

Bảo Khê

Đạt xã NTM nâng cao

Đạt chuẩn NTM năm 2015

Đạt 19/19 tiêu chí

2

Phương Chiểu

Đạt xã NTM nâng cao

Đạt chuẩn NTM năm 2017

Đạt 19/19 tiêu chí

3

Hồng Nam

Đạt xã NTM kiểu mẫu

Đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019

Đạt 19/19 tiêu chí và đạt 04/04 tiêu chí

Mọi góp ý của nhân dân trên địa bàn thành phố xin gửi về phòng Kinh tế thành phố - Cơ quan thường trực Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thành phố Hưng Yên xong trước ngày 08/11/2021.

Rất mong nhận được sự quan tâm, góp ý của nhân dân để việc hoàn thiện các tiêu chí, hồ sơ thẩm định các xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 được đầy đủ, kịp thời.

BBT Cổng thông tin điện tử thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.