Thanh toán trực tuyến khi nộp hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh

27/04/2023 | 161

Ngày 27/4/2023, UBND thành phố ban hành Công văn 753/UBND-VP về việc thanh toán trực tuyến khi nộp hồ sơ TTHC trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

Chi tiết Công văn.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.