THÔNG BÁO Mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình Cải tạo vòng xuyến Dốc Suối

29/11/2023 | 503

Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 08/6/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo vòng xuyến Dốc Suối;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố: số 1598/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 về việc phê duyệt kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc công trình; số 2767/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và dự toán chi phí tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình; số 2530/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 về việc thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc công trình Cải tạo vòng xuyến Dốc Suối; số 3160/QĐ-UBND ngày 16/11/2023 về việc kiện toàn Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc công trình Cải tạo vòng xuyến Dốc Suối; số 3345/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 về việc phê Quy chế thi tuyển phương án kiến trúc công trình Cải tạo vòng xuyến Dốc Suối;

Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Hưng Yên thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình Cải tạo vòng xuyến Dốc Suối. Nội dung cụ thể như sau:

1. Tên gọi cuộc thi: Thi tuyển phương án kiến trúc công trình Cải tạo vòng xuyến Dốc Suối.

2. Địa điểm xây dựng: xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

3. Đơn vị tổ chức thi tuyển: Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Hưng Yên.

4. Hình thức thi tuyển: Lựa chọn tối thiểu 03 cá nhân, tổ chức (gọi tắt là đơn vị tư vấn) trên toàn quốc có năng lực chuyên môn phù hợp tham gia thi tuyển. 

5. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển:

- Thời gian đăng ký dự thi và phát hành hồ sơ mời thi tuyển từ ngày 29/11/2023.

- Thời gian nộp hồ sơ dự thi trước 16h30 ngày 22/12/2023.

- Địa điểm tổ chức cuộc thi, đăng ký và nộp hồ sơ dự thi: Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Hưng Yên.

+ Địa chỉ: Số 568, đường Triệu Quang Phục, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

+ Người liên hệ: Ông Nguyễn Văn Trung; Số điện thoại: 0906 039 906.

6. Thủ tục đăng ký và nhận hồ sơ mời thi tuyển:

a. Thủ tục đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân đăng ký trực tiếp với Ban Tổ chức từ ngày 29/11/2023 đến trước 16 giờ 00 phút, ngày 22/12/2023.

Khi đăng ký dự thi, các tổ chức, cá nhân nộp cho Ban Tổ chức những giấy tờ sau:

- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu kèm theo Quy chế này);

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh hành nghề và giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của đơn vị theo quy định;

- Bản giới thiệu tóm lược quá trình hoạt động và thành tích đạt được của tổ chức, cá nhân (nêu rõ các cuộc thi đã tham gia và giải thưởng đạt được, nếu có);

- Văn bản thỏa thuận liên danh (nếu có).

b. Nhận hồ sơ mời thi tuyển:

Các tổ chức, cá nhân có thể nhận hồ sơ mời thi tuyển (miễn phí) theo một trong các hình thức sau:

- Tài liệu trên website của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên tại địa chỉ http://soxaydung.hungyen.gov.vn.

- Tài liệu trên website của UBND thành phố Hưng Yên tại địa chỉ http://thanhphohungyen.gov.vn.

- Nhận trực tiếp từ Ban tổ chức cuộc thi. Thời gian trước 16 giờ 00 phút, ngày 22/12/2023.

7. Cơ cấu giải thưởng:

- 01 giải nhất: 30 triệu đồng.

- 01 giải nhì: 20 triệu đồng.

- 01 giải ba: 10 triệu đồng.

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân mang theo giấy giới thiệu và căn cước công dân khi đến đăng ký, nhận hồ sơ mời thi tuyển.

Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Hưng Yên rất mong nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân trong cả nước.

Trân trọng!

Toàn văn Thông báo.

Tài liệu liên quan.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.