THÔNG BÁO Mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình Xây dựng công trình biểu tượng trên đảo hồ Bán Nguyệt

29/11/2023 | 161

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng công trình biểu tượng trên đảo hồ Bán Nguyệt, thành phố Hưng Yên;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hưng Yên: số 1597/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 về việc phê duyệt kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc công trình; số 2766/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và dự toán chi phí tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình; số 3159/QĐ-UBND ngày 16/11/2023 về việc kiện toàn Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc công trình; số 3344/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 về việc phê duyệt Quy chế thi tuyển phương án kiến trúc công trình Xây dựng công trình biểu tượng trên đảo hồ Bán Nguyệt, thành phố Hưng Yên,

Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Hưng Yên thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình Xây dựng công trình biểu tượng trên đảo hồ Bán Nguyệt, thành phố Hưng Yên. Nội dung cụ thể như sau:

1. Tên gọi cuộc thi: Thi tuyển phương án kiến trúc công trình Xây dựng công trình biểu tượng trên đảo hồ Bán Nguyệt, thành phố Hưng Yên.

2. Địa điểm xây dựng: Phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên (thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 phát huy giá trị Khu di tích Đền Trần, Đền Mẫu và Công viên hồ Bán Nguyệt).

3. Đơn vị tổ chức thi tuyển: Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Hưng Yên.

4. Hình thức thi tuyển:Lựa chọn tối thiểu 03 cá nhân, tổ chức (gọi tắt là đơn vị tư vấn) trên toàn quốc có năng lực chuyên môn phù hợp tham gia thi tuyển. 

5. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển:

- Thời gian đăng ký dự thi và phát hành hồ sơ mời thi tuyển từ ngày   29/11/2023.

- Thời gian nộp hồ sơ dự thi trước 16 giờ 30 phút, ngày 22/12/2023.

- Địa điểm tổ chức cuộc thi, đăng ký và nộp hồ sơ dự thi:Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Hưng Yên.

+ Địa chỉ: Số 568, đường Triệu Quang Phục, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

+ Người liên hệ: Ông Nguyễn Văn Trung; Số điện thoại: 0906039906.

6. Thủ tục đăng ký và nhận hồ sơ mời thi tuyển:

a. Thủ tục đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân đăng ký trực tiếp với Ban Tổ chức từ ngày 29/11/2023 đến trước 16 giờ 00 phút, ngày 22/12/2023.

Khi đăng ký dự thi, các tổ chức, cá nhân nộp cho Ban Tổ chức những giấy tờ sau:

- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu kèm theo Thông báo này);

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh hành nghề và giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của đơn vị theo quy định;

- Bản giới thiệu tóm lược quá trình hoạt động và thành tích đạt được của tổ chức, cá nhân (nêu rõ các cuộc thi đã tham gia và giải thưởng đạt được, nếu có);

- Văn bản thỏa thuận liên danh (nếu có).

b. Nhận hồ sơ mời thi tuyển: nhận trực tiếp từ Ban tổ chức cuộc thi; thời gian trước 16 giờ 00 phút, ngày 22/12/2023.

7. Cơ cấu giải thưởng:

- 01 giải nhất: 30 triệu đồng.

- 01 giải nhì: 20 triệu đồng.

- 01 giải ba: 10 triệu đồng.

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân mang theo giấy giới thiệu và căn cước công dân khi đến đăng ký, nhận hồ sơ mời thi tuyển.

Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Hưng Yên rất mong nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân trong cả nước.

Trân trọng!

Toàn Văn Thông báo.

Tài liệu liên quan.

 

 
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.