THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

11/07/2018 | 1775

UBND thành phố Hưng Yên phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố (đợt 05 - năm 2018):

     - Khu dân cư mới đường Đào Tấn, phường Hiến Nam: 02 suất.

     - Khu dân cư mới phường An Tảo (khu 3 giai đoạn 2): 04 suất.

     - Khu tái định cư lùi phía Tây Chợ Gạo, phường An Tảo: 05 suất.

     - Hai vị trí đất xen kẹp phường Lam Sơn: 03 suất.

     - Khu dân cư mới Nam đường Bạch Đằng, phường Minh Khai: 15 suất.

     - Vị trí đất xen kẹp xã Quảng Châu: 06 suất.

     - Khu dân cư mới thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa: 17 suất.

     - Khu tái định cư thôn Đặng Cầu, xã Trung Nghĩa: 13 suất.

     - Khu dân cư mới xã Liên Phương: 17 suất.

Đề nghị các tổ chức bán đấu giá tài sản đủ điều kiện hoạt động theo đúng quy định của nhà nước gửi hồ sơ năng lực về phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, hạn cuối gửi hồ sơ 16h30 ngày 12/7/2018.

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hưng Yên
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.