THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

18/10/2018 | 656

UBND thành phố Hưng Yên phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố (đợt 08 - năm 2018):

   - Khu tái định thôn Đặng Cầu, xã Trung Nghĩa;

   - Khu dân cư mới xã Phú Cường;

   - Khu dân cư mới xã Liên Phương;

   - Khu dân cư mới xã Bảo Khê (cạnh trường Văn hóa nghệ thuật);

   - Khu đất xen kẹp Nam Lê Hồng Phong, phường Minh Khai;

   - Khu dân cư mới phường Quang Trung (vị trí đường Nguyễn Đình Nghị);

   - Khu dân cư mới phường Hiến Nam (sau Viện kiểm sát nhân dân thành phố).

Đề nghị các tổ chức bán đấu giá tài sản đủ điều kiện hoạt động theo đúng quy định của nhà nước gửi hồ sơ năng lực về phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, hạn cuối gửi hồ sơ 11h30 ngày 19/10/2018.

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hưng Yên
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.