THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

24/12/2018 | 510

UBND thành phố Hưng Yên phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố (đợt 01 - năm 2019):

 - Khu dân cư mới phường Hiến Nam (sau Viện kiểm sát nhân dân thành phố);

 - Khu dân cư mới xã Phương Chiểu.

 Đề nghị các tổ chức bán đấu giá tài sản đủ điều kiện hoạt động theo đúng quy định của nhà nước gửi hồ sơ năng lực về phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, hạn cuối gửi hồ sơ 16h30 ngày 25/12/2018.

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hưng Yên
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.