THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

15/02/2019 | 1420

UBND thành phố Hưng Yên phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố (đợt 03 - năm 2019):

 - Vị trí đường Nguyễn Đình Nghị, phường Quang Trung: 03 suất.

 - Khu dân cư mới Nam đường Bạch Đằng, phường Minh Khai: 11 suất.

 - Khu dân cư mới xã Phương Chiểu: 15 suất.

 - Khu dân cư mới xã Liên Phương: 25 suất.

Đề nghị các tổ chức bán đấu giá tài sản đủ điều kiện hoạt động theo đúng quy định của nhà nước gửi hồ sơ năng lực về phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, hạn cuối gửi hồ sơ 16h30 ngày 18/02/2019.

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.