THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

19/03/2019 | 1522

UBND thành phố Hưng Yên phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố (đợt 04 - năm 2019):

- Vị trí đường Phạm Ngọc Thạch, phường An Tảo: 04 suất.

 - Khu dân cư mới Nam đường Đinh Điền, Phường Hiến Nam (vị trí 7): 10 suất.

 - Khu dân cư mới xã Bảo Khê (cạnh trường Văn hóa nghệ thuật): 11 suất.

 - Vị trí xã Hùng Cường: 02 suất.

- Khu dân cư mới xã Phú Cường: 18 suất.

 - Các vị trí xen kẹp xã Phú Cường: 04 suất.

Đề nghị các tổ chức bán đấu giá tài sản đủ điều kiện hoạt động theo đúng quy định của nhà nước gửi hồ sơ năng lực về phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, hạn cuối gửi hồ sơ 16h30 ngày 20/3/2019.

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.