THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

01/08/2019 | 1380

UBND thành phố Hưng Yên phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố (đợt 07 - năm 2019):

-  Hai suất xen kẹt đường Phạm Bạch Hổ, phường Lam Sơn: 02 suất.

 - Khu dân cư mới xã Hùng Cường: 20 suất.

 - Khu dân cư mới xã Bảo Khê (cạnh trường THPT Quang Trung): 10 suất.

 - Vị trí xen kẹt xã Hồng Nam: 13 suất.

 - Khu tái định cư thôn Đặng Cầu, xã Trung Nghĩa: 08 suất.

Đề nghị các tổ chức bán đấu giá tài sản đủ điều kiện hoạt động theo đúng quy định của nhà nước gửi hồ sơ năng lực về phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, hạn cuối gửi hồ sơ 16h30 ngày 02/8/2019.

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.