THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

18/05/2020 | 1603

UBND thành phố Hưng Yên phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 03 năm 2020:

- Khu dân cư mới phường Hồng Châu ( đối diện số nhà 129 đường Nam Tiến).

- Khu dân cư phường Lam Sơn (Khu dân cư sau trường Nguyễn Tất Thành).

- Vị trí đấu giá phường An Tảo ( Vị trí nhà văn hóa chợ Gạo cũ).

Đề nghị các tổ chức bán đấu giá tài sản đủ điều kiện hoạt động theo đúng quy định của nhà nước gửi hồ sơ năng lực về phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố, hạn cuối gửi hồ sơ 16h00 ngày 19/5/2020.

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.