THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

18/06/2020 | 2589

UBND thành phố Hưng Yên phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 04 năm 2020:

- Khu dân cư mới Nam Đinh Điền (vị trí 7), phường  Hiến Nam.

- Khu đấu giá QSDĐ phường An Tảo (vị trí đấu giá đường Phạm Ngọc Thạch).

- Khu dân cư mới xã Bảo Khê (cạnh trường Văn hóa Nghệ thuật).

- Khu dân cư mới xã Bảo Khê (cạnh trường THPT Quang Trung).

- Khu dân cư mới thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa (giai đoạn 2).

- Khu tái định cư phục vụ công tác GPMB QL38B (thôn Đặng Cầu), xã Trung Nghĩa.

- Khu dân cư mới tại vị trí số 1 và số 2 (đường Phạm Ngũ Lão), phường Quang Trung.

- Khu dân cư mới tại vị trí số 1 và số 2 (đường Nguyễn Đình Nghị), phường Quang Trung.

Đề nghị các tổ chức bán đấu giá tài sản đã đủ điều kiện hoạt động theo đúng quy định của nhà nước gửi hồ sơ năng lực về phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố, hạn cuối gửi hồ sơ 16h00 ngày 19/6/2020.

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.