THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

03/08/2020 | 4150

UBND thành phố Hưng Yên phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 05 năm 2020:

- Khu tái định cư lùi phía Tây chợ Gạo.

- Khu dân cư mới thôn Đào Đặng xã Trung Nghĩa (giai đoạn 2)

- Khu dân cư mới tại vị trí số 1 và số 2 (đường Phạm Ngũ Lão), phường Quang Trung.

- Khu dân cư mới tại vị trí số 1 và số 2 (đường Nguyễn Đình Nghị), phường Quang Trung.

- Khu dân cư mới phường Hiến Nam (sau Viện kiểm sát nhân dân thành phố).

- Vị trí đấu giá xã Phú Cường, vị trí số 3, thôn Tân Mỹ I.

- Vị trí đấu giá xã Phú Cường, vị trí số 5, thôn Tân Mỹ II.

- Vị trí xen kẹp xã Hồng Nam, vị trí số 02.

- Vị trí xen kẹp xã Hồng Nam, vị trí số 03.

Đề nghị các tổ chức bán đấu giá tài sản đã đủ điều kiện hoạt động theo đúng quy định của nhà nước gửi hồ sơ năng lực về phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố, hạn cuối gửi hồ sơ 16h00 ngày 04/8/2020.

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.