THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

04/10/2020 | 4404

UBND thành phố Hưng Yên phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 06 năm 2020:

- Khu dân cư mới phường Lam Sơn (giáp phía Tây Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hưng Yên).

- Vị trí đấu giá xã Phú Cường, vị trí số 3, thôn Tân Mỹ I.

- Vị trí đấu giá xã Phú Cường, vị trí số 5, thôn Tân Mỹ II.

- Vị trí 1, thôn Tân Mỹ 2, xã Phú Cường ( Ao ông Định).

- Vị trí 2, thôn Tân Mỹ 1, xã Phú Cường ( Ao ông Khỏe).

- Vị trí 3, thôn Tân Trung, xã Phú Cường ( Ao ông Minh).

- Vị trí 4, thôn Tân Trung, xã Phú Cường ( Ao ông Liên).

Đề nghị các tổ chức bán đấu giá tài sản đã đủ điều kiện hoạt động theo đúng quy định của nhà nước gửi hồ sơ năng lực về phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố, hạn cuối gửi hồ sơ 16h00 ngày 05/10/2020.

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.