THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

05/11/2020 | 6341

UBND thành phố Hưng Yên phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 07 năm 2020:

- Khu dân cư mới phường Lam Sơn (giáp phía Tây Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hưng Yên).

- Các vị trí đấu giá xã Phú Cường:

   + Vị trí số 5, thôn Tân Mỹ 2.

   + Vị trí 2, thôn Tân Mỹ 1 ( Ao ông Khỏe).

   + Vị trí 4, thôn Tân Trung ( Ao ông Liên).

- Các vị trí đấu giá xã Hồng Nam:

   + Vị trí 02.

   + Vị trí 03.

Đề nghị các tổ chức bán đấu giá tài sản đã đủ điều kiện hoạt động theo đúng quy định của nhà nước gửi hồ sơ năng lực về phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố, hạn cuối gửi hồ sơ 16h00 ngày 06/11/2020.

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.