THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

01/12/2020 | 3654

UBND thành phố Hưng Yên phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 08 năm 2020:

- Khu dân cư mới phường Lam Sơn ( giáp phía Tây Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hưng Yên).

- Khu dân cư mới phường Lam Sơn ( Khu dân cư sau trường Nguyễn Tất Thành).

- Khu dân cư mới xã Hùng Cường.

- Vị trí số 5, thôn Tân Mỹ 2, xã Phú Cường.

- Khu tái định cư lùi Tây Chợ Gạo.

- Khu dân cư mới tại vị trí số 1 và số 2 ( đường Phạm Ngũ Lão), phường Quang Trung.

- Vị trí số 2, xã Hồng Nam.

- Vị trí số 3, xã Hồng Nam.

Đề nghị các tổ chức bán đấu giá tài sản đã đủ điều kiện hoạt động theo đúng quy định của nhà nước gửi hồ sơ năng lực về phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố, hạn cuối gửi hồ sơ 16h00 ngày 02/12/2020.

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố

.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.