THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

12/04/2021 | 4177

UBND thành phố Hưng Yên phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 03 năm 2021:

- Vị trí đấu giá xã Phương Chiểu (thùng Thủy Nông, thôn Phương Trung).

- Vị trí 3, thôn Đặng Cầu, xã Trung Nghĩa ( giáp phía nam nhà ông Việt).

- Vị trí 4, thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa ( ao ông Đích).

- Vị trí 5, thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa ( đối diện nhà ông Mạnh).

Đề nghị các tổ chức bán đấu giá tài sản đã đủ điều kiện hoạt động theo đúng quy định của nhà nước gửi hồ sơ năng lực về phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố, hạn cuối gửi hồ sơ 16h00 ngày 13/4/2021.

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.