THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

19/10/2021 | 3012

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá

- Tên cơ quan: UBND thành phố Hưng Yên.

- Địa chỉ: Số 568, đường Triệu Quang Phục, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá

- Khu tái định cư cầu Hưng Hà xã Hoàng Hanh, số lượng 17 suất đất.

- Khu tái định cư cầu Hưng Hà xã Tân Hưng, số lượng 09 suất đất.

- Khu dân cư mới phường Lam Sơn (giáp phía Tây Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hưng Yên) - DN-A, số lượng 04 suất đất.

- Khu dân cư mới phường Lam Sơn (giáp phía Tây Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hưng Yên) - DN-B, số lượng 02 suất đất.

(Chi tiết có Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND thành phố Hưng Yên kèm theo)

3. Tiêu chí lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

- Có tên trong danh sách các tổ chức bán đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả và phù hợp với pháp luật; trong phương án đấu giá có Kế hoạch đấu giá phù hợp đảm bảo đúng tiến độ; cách thức tổ chức đấu giá hiệu quả đủ điều kiện thực hiện đấu giá theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Có năng lực, kinh nghiệm trong công tác đấu giá tài sản từ 03 năm trở lên; có từ 04 đấu giá viên trở lên đang hành nghề tại tổ chức đấu giá, có chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên theo quy định.

- Đã tổ chức đấu giá thành công ít nhất 05 hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở có giá trị mỗi hợp đồng theo giá khởi điểm từ 50 tỷ đồng trở lên.

- Có phương án khả thi, hiệu quả và phù hợp với pháp luật về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tổ chức đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

- Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút ngày 19/10/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 20/10/2021.

- Địa điểm: Hồ sơ nộp trực tiếp tại về Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hưng Yên.

* Lưu ý: Người đi nộp hồ sơ phải mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy giới thiệu.

- Chứng minh thư hoặc Thẻ căn cước công dân.

- Hồ sơ năng lực của đơn vị đăng ký tham gia tổ chức đấu giá đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại Mục 3 Thông báo này.

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.