THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

13/04/2018 | 431

1. UBND thành phố Hưng Yên phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố ( đợt 03 - năm 2018):

   - Khu dân cư đường Tô Chấn, phường Lam Sơn (thuộc khu dân cư Nam Đinh Điền): 04 suất.

   - Khu dân cư Nam Đinh Điền, phường Hiến Nam (vị trí 7): 07 suất.

   - Khu dân cư mới xã Hồng Nam: 01 suất.

   - Khu dân cư mới thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa: 17 suất.

   - Khu dân cư mới xã Liên Phương: 17 suất.

   - Khu dân cư mới xã Phú Cường: 41 suất.

   - Khu dân cư mới xã Hùng Cường: 03 suất.

2. Đề nghị các tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện hoạt động theo đúng quy định của nhà nước gửi hồ sơ năng lực về phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, hạn cuối gửi hồ sơ 16h30 ngày 16/4/2018.

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hưng Yên
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.