Thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử và nâng cao tỷ lệ tiếp nhận dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

15/07/2023 | 299

Ngày 19/6/2023, UBND thành phố ban hành Công văn 1142/UBND-VP về việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử và nâng cao tỷ lệ tiếp nhận dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Chi tiết Công văn.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.