Thực hiện triển khai Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC

15/03/2023 | 243

Ngày 10/3/2023, UBND thành phố ban hành Công văn 384/UBND-VP về việc Thực hiện triển khai bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC.

Chi tiết Công văn.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.