Triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Hưng Yên

30/01/2023 | 208

Ngày 18/01/2023, UBND thành phố ban hành Công văn 90/UBND-VP về việc triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Hưng Yên.

Chi tiết Công văn.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.