Triển khai thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hưng Yên

02/03/2023 | 163

Ngày 28/02/2023, UBND thành phố ban hành Công văn 293/UBND-VP về việc triển khai thực hiện bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hưng Yên.

Chi tiết Công văn.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.