UBND thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

26/04/2023 | 1425

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 18/01/2023 của UBND thành phố về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn thành phố và Kế hoạch số 35/KH-HĐPH ngày 02/3/2023 của UBND thành phố về hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL thành phố Hưng Yên;

Thực hiện Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 của UBND thành phố về việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2023 và Kế hoạch số 01/KH-TP ngày 07/3/2023 của Phòng Tư pháp về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023.

Từ ngày 30/3/2023 đến ngày 20/4/2023, Phòng Tư pháp thành phố phối hợp với UBND các phường, xã tổ chức 07 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố, cụ thể: UBND phường Quang Trung, Lam Sơn, Hiến Nam và UBND xã Hồng Nam, Bảo Khê, Phú Cường và Liên Phương.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND và UBND các phường, xã; Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể; phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố đến để đưa tin cùng gần 500 đại biểu tham dự là đại diện cán bộ, công chức thuộc UBND phường, xã; Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn, khu phố; Tổ hòa giải ở cơ sở và đại diện Nhân dân trên địa bàn phường, xã được tuyên truyền.

Hội nghị diễn ra tích cực và hiệu quả, các nội dung tuyên truyền gồm: Tuyên truyền, phổ biến Pháp luật về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Kết thúc hội nghị: đại biểu tham dự đánh giá cao tính thời sự, xã hội và hữu ích mà hội nghị tuyên truyền mang lại. Hội nghị đã giải đáp nhiều thắc mắc, những vấn đề nhân dân đang quan tâm liên quan đến Tuyên truyền, phổ biến Pháp luật về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Một số hình ảnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật:

Phòng Tư pháp thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.