Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn Quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thành phố Hưng Yên, nhiệm kỳ 2021-2026 tại phòng bỏ phiếu

18/05/2021 | 3893

Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn Quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thành phố Hưng Yên, nhiệm kỳ 2021-2026 tại phòng bỏ phiếu.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.