Ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội – Kênh dẫn vốn tín dụng chính sách hiệu quả.

24/05/2023 | 508

Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện phương thức cho vay trực tiếp có ủy thác một số nội dung công việc thông qua các tổ chức chính trị - xã hội: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đến 30/4/2023, tổng dư nợ ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Hưng Yên đạt 297.116 triệu đồng, chiếm 99,8% tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn với 200 Tổ tiết kiệm và vay vốn đang hoạt động.

Phương thức cho vay trực tiếp có ủy thác một số nội dung công việc thể hiện tính ưu việt riêng có của NHCSXH, khẳng định hiệu quả của phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách đặc thù thông qua hình thức: phân công, phân cấp trách nhiệm trong việc xác định hộ nghèo và các đối tượng chính sách đủ điều kiện vay vốn; thực hiện dân chủ, công khai trong cộng đồng dân cư; kết hợp sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác với vai trò giám sát xã hội và làm ủy thác một số nội dung công việc trong quy trình tín dụng chính sách là hướng đi đúng đắn, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tạo nên một kênh dẫn vốn, quản lý vốn an toàn, tin cậy đối với Nhân dân và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Giúp củng cố hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, thông qua hoạt động ủy thác của NHCSXH các tổ chức chính trị - xã hội có điều kiện quan tâm hơn đến hội viên làm cho nội dung sinh hoạt phong phú hơn, lồng ghép triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị khác góp phần tiết giảm chi phí xã hội. Giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận với các hoạt động vay vốn, gửi tiền của NHCSXH một cách nhanh chóng, thuận lợi, an toàn và hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí khi giao dịch.

( Người dân xã Hồng Nam tìm hiểu thông tin vềtín dụng chính sách xã hội)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.