Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra

06/06/2022 | 319

Chiều ngày 1/6, tại hội trường UBND thành phố, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Cục trưởng Chi Cục thống kê tỉnh; đồng chí Phạm Quốc Hoàn – phó chủ tịch thường trực UBND thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 thành phố - Đây là cuộc điều tra có quy mô lớn, các chỉ tiêu thu thập phức tạp, nhạy cảm. Cuộc tổng điều tra điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố thu thập thông tin cơ bản về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của 4 nhóm đơn vị điều tra gồm: Doanh nghiệp, hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Đối với điều tra cơ sở hành chính năm 2021 thu thập thông tin cơ bản về lao động, thu nhập của người lao động, kết quả thu chi năm 2020 của các cơ sở hành chính; tổ chức chính trị - xã hội trên phạm vi toàn thành phố. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khâu thu thập đã tạo cho điều tra viên chủ động. Trong điều kiện khó khăn, nhất là ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 đến hoạt động kinh tế - xã hội, trong đó có hoạt động thống kê, Ban Chỉ đạo thành phố đã chủ động, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ những thuận lợi, khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chỉ đạo chặt chẽ, bám sát kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh ở tất cả các khâu công việc. Qua điều tra, công tác thu thập thông tin khối doanh nghiệp có 1033/1106 đơn vị, đạt 93,4%; khối cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể có 7960 đơn vị, đạt 100%; khối sự nghiệp - hiệp hội có 141 đơn vị, đạt 100%;  khối tôn giáo tín ngưỡng có 160 cơ sở, đạt 100%. Điều tra đơn vị hành chính là 116 đơn vị, phát ra 104 phiếu điều tra, hoàn thành 100%. Qua cuộc tổng điều tra giúp cung cấp thông tin, phục vụ đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế thành phố nói chung và các xã, phường nói riêng. Đồng thời, xây dựng chính sách, phản ánh cụ thể và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đại diện lãnh đạo ngành thống kê của tỉnh đã ghi nhận sự làm việc nhiệt tình, nghiêm túc, hiệu quả của Ban chỉ đạo tổng điều tra về kinh tế và cơ sở hành chính sự nghiệp thành phố trong việc đóng góp thu thập, nghiên cứu những dữ liệu và phân tích, giải thích, lưu trữ dữ liệu. Trong những năm qua, ngành thống kê đã khẳng định là cơ sở quan trọng cho Đảng, Nhà nước trong việc định hướng cũng như ban hành các chính sách và trong quản lý, điều hành góp phần đáng kể trong mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm – Phó Cục trưởng cục thống kê tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, 3 tập thê, 3 cá nhân đã được nhận bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện tổng điều tra kinh tế và tổng điều tra hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2021; Cục trưởng Cục thống kê tỉnh đã biểu dương, khen thưởng cho 7 cá nhân; chủ tịch UBND thành phố cũng khen thưởng cho 7 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021.

Minh Trang – Xuân Điệu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.