Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của thành phố Hưng Yên

07/10/2022 | 939

UBND thành phố công bố công khai tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của thành phố Hưng Yên, chi tiết tại đây.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.