Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của thành phố Hưng Yên

14/10/2021 | 95

UBND thành phố báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn thành phố, chi tiết báo cáo tại đây.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.