Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của thành phố Hưng Yên

14/10/2021 | 1689

UBND thành phố báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn thành phố, chi tiết báo cáo tại đây.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.