Bộ máy hành chính các phường, xã

05/09/2022 | 11991

Cổng thông tin điện tử thành phố Hưng Yên giới thiệu về các chức danh chủ chốt trong bộ máy hành chính các phường, xã trên địa bàn thành phố Hưng Yên

1. Phường Quang Trung

-  Bà: Đào Thị Ngoan, Bí thư Đảng ủy

- Ông: Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

- Ông: Nguyễn Quang Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

- Bà: Trần Thị Huệ, Phó Chủ tịch HĐND

- Ông: Trần Đăng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND

- Ông: Lưu Minh Tú, Phó Chủ tịch UBND

2. Phường Lê Lợi

- Bà: Nguyễn Thị Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

- Ông: Nguyễn Văn Nhân, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

- Ông: Hoàng Đức Cường, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND

- Ông: Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND

- Ông: Nguyễn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND

3. Phường Minh Khai

- Ông: Lê Hồng Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

- Ông: Mai Kim Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

- Ông: Đào Mạnh Hùng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND

- Bà: Nguyễn Thị Khanh, Phó Chủ tịch HĐND

- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Thương, Phó Chủ tịch UBND

4. Phường An Tảo

- Ông: Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy

- Ông: Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

- Bà: Vũ Ngọc Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

- Ông: Trần Quốc Vũ, Phó Chủ tịch HĐND

- Bà: Nguyễn Thị Kim Luyến, Phó Chủ tịch UBND

- Ông: Vũ Văn Hữu, Phó Chủ tịch UBND

5. Phường Lam Sơn

- Bà: Nguyễn Thị Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

- Bà: Lã Thị Ngọc Diệp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

- Ông: Bùi Việt Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

- Ông: Tạ Văn Khương Phó Chủ tịch HĐND

- Ông: Bùi Tuấn Dương, Phó Chủ tịch UBND

- Bà: Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch UBND

6. Phường Hồng Châu

- Nguyễn Văn Hiến, Bí thư Đảng ủy

- Ông: Phan Minh Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

- Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND

- Ông: Phạm Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND

7. Phường Hiến Nam

- Bà: Quách Thị Hằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

- Bà: Phạm Thị Mai Hương , Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

- Bà Nguyễn Thị Quế, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

- Bà: Phạm Thị Thu Thịnh, Phó Chủ tịch HĐND

- Ông: Lâm Đức Thu, Phó Chủ tịch UBND

- Bà: Đỗ Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch UBND

8. Xã Liên Phương

- Ông: Vũ Minh Đảm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

- Ông: Mai Đức Chiêm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

- Ông: Đinh Quang Thuần, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

- Bà: Mai Thị Vinh, Phó Chủ tịch HĐND

- Ông: Nguyễn Tuấn Vũ, Phó Chủ tịch UBND

9. Xã Hồng Nam

- Ông: Vũ Duy Hân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

- Ông: Trịnh Tuấn Phóng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

- Ông: Nguyễn Ngọc Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

- Ông: Nguyễn Tuấn Bảo, Phó Chủ tịch HĐND

- Ông: Bùi Quang Đạt, Phó Chủ tịch UBND

10. Xã Trung Nghĩa

- Ông: Đoàn Thế Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

- Bà: Đinh Thị Thu Hằng Phó Bí thư thường trực

- Ông: Trần Đăng Tuynh, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND

- Ông: Nguyễn Văn Đãi, Phó Chủ tịch HĐND

- Ông: Trần Đăng Tưởng, Phó Chủ tịch UBND

11. Xã Quảng Châu

- Ông: Dương Hữu Ất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

- Ông: Nguyễn Tất Thường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

- Ông: Phan Văn Toan, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

- Ông: Dương Trọng Đại, Phó Chủ tịch HĐND

- Ông: Trần Trung Tiếp, Phó Chủ tịch UBND

12. Xã Bảo Khê

- Ông: Lê Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy,

- Bà: Nguyễn Thị Tuất, Phó Bí thư thường trực

- Ông: Nguyễn Ngọc Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

- Ông: Hoàng Văn Tươi, Phó Chủ tịch HĐND

- Ông: Cao Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND

- Ông: Nguyễn Thị Nhung, Phó Chủ tịch UBND

13. Xã Hùng Cường

- Ông: Phạm Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

- Ông: Phạm Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

- Ông: Lã Văn Lưu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

- Ông: Lê Văn Toản, Phó Chủ tịch HĐND

- Bà: Tạ Thị Duyệt, Phó Chủ tịch UBND

14. Xã Phú Cường

- Ông: Phạm Văn Toản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

- Ông:Tạ Minh Hoan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

- Ông: Phạm Văn Bạo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

- Ông: Đào Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND

- Ông: Phạm Hồng Quang, Phó Chủ tịch HĐND

15. Xã Phương Chiểu

- Ông: Nguyễn Lương Bằng, Bí thư Đảng ủy

- Ông: Nguyễn Thị Tám, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND

- Ông: Nguyễn Văn Lũy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

- Ông: Nguyễn Ngọc Quánh, Phó Chủ tịch HĐND

- Ông: Vũ Văn Thưởng, Phó Chủ tịch UBND

16. Xã Hoàng Hanh

- Ông: Cao Tuấn Hưng, Bí thư Đảng ủy

- Ông: Dương Văn Chuyến, Phó Bí thư thường trực

- Ông: Trần Văn Thậu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

- Ông: Dương Quốc On, Phó Chủ tịch HĐND

- Ông: Đoàn Ngọc Tuyên, Phó Chủ tịch UBND

17. Xã Tân Hưng

- Ông: Đặng Xuân Ân, Bí thư Đảng ủy

- Bà Đỗ Thị Ngoãn, Phó Bí thư thường trực

- Ông: Bùi Thái Thụy, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND

- Ông: Trần Văn Thái, Phó Chủ tịch HĐND

- Ông: Ngô Quốc Dương, Phó Chủ tịch UBND

 
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.