Bộ máy hành chính các phường, xã

05/09/2017 | 3235

Cổng thông tin điện tử thành phố Hưng Yên giới thiệu về các chức danh chủ chốt trong bộ máy hành chính các phường, xã trên địa bàn thành phố Hưng Yên

1. Phường Quang Trung

- Bà: Đào Thị Ngoan, Bí thư­ Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND

- Bà: Quách Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

- Ông: Trần Văn Tịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

- Bà: Tường Thị Dung, Phó Chủ tịch HĐND

- Ông: Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND

2. Phường Lê Lợi

- Ông: Hoàng Quốc Phượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

- Ông: Nguyễn Văn Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

- Ông: Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND

- Bà: Nguyễn Thị Ngân, Phó Chủ tịch HĐND

3. Phường Minh Khai

- Ông: Đào Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

- Ông: Lê Hồng Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

- Ông: Phạm Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

- Bà: Nguyễn Thị Khanh, Phó Chủ tịch HĐND

4. Phường An Tảo

- Ông: Vũ Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

- Bà: Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

- Ông: Hoàng Văn Thái, Phó Chủ tịch HĐND

- Bà: Nguyễn Thị Kim Luyến, Phó Chủ tịch UBND

5. Phường Lam Sơn

- Ông: Đoàn Trung Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

- Bà: Lã Thị Ngọc Diệp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

- Bà Nguyễn Thị Quế, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

- Ông: Nguyễn Quang Thành, Phó Chủ tịch HĐND

- Bà: Nguyễn Thị Hưng, Phó Chủ tịch UBND

6. Phường Hồng Châu

- Bà: Trần Thị Thể, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

- Ông: Trần Ngọc Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

- Ông: Phan Văn Hệ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

- Ông: Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch HĐND

- Ông: Nguyễn Tất Thường, Phó Chủ tịch UBND

7. Phường Hiến Nam

- Ông: Lâm Văn Trợ, Bí thư Đảng ủy

- Ông: Bùi Việt Bắc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

- Ông: Nguyễn Hữu Hinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

- Bà: Phạm Thị Thu Thịnh, Phó Chủ tịch HĐND

- Ông: Lâm Đức Thu, Phó Chủ tịch UBND

8. Xã Liên Phương

- Ông: Vũ Minh Đảm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

- Ông: Mai Văn Bồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

- Ông: Đinh Quang Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

- Bà: Mai Thị Vinh, Phó Chủ tịch HĐND

- Ông: Hoàng Văn Khuê, Phó Chủ tịch UBND

9. Xã Hồng Nam

- Ông: Nguyễn Thế Quỳnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

- Ông: Trịnh Tuấn Phóng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

- Ông: Vũ Duy Hân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

- Ông: Nguyễn Tuấn Bảo, Phó Chủ tịch HĐND

- Ông: Nguyễn Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND

10. Xã Trung Nghĩa

- Ông: Trần Đăng Khơi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

- Ông: Trần Đăng Khương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

- Ông: Phạm Văn Thụy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

- Ông: Nguyễn Văn Đãi, Phó Chủ tịch HĐND

- Ông: Trần Đăng Tưởng, Phó Chủ tịch UBND

11. Xã Quảng Châu

- Ông: Dương Văn Võ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

- Ông: Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

- Ông: Phan Văn Toan, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

- Ông: Dương Việt Hùng, Phó Chủ tịch HĐND

- Ông: Dương Hữu Ất, Phó Chủ tịch UBND

12. Xã Bảo Khê

- Ông: Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

- Bà: Nguyễn Thị Tuất, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

- Ông: Nguyễn Ngọc Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

- Ông: Hoàng Văn Tươi, Phó Chủ tịch HĐND

- Ông: Tạ Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND

13. Xã Hùng Cường

- Ông: Vũ Văn Thi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

- Ông: Phạm Văn Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

- Ông: Phạm Văn Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

- Ông: Lã Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND

- Ông: Nguyễn Thành Phú, Phó Chủ tịch UBND

14. Xã Phú Cường

- Ông: Đào Khánh Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

- Ông: Nguyễn Ngọc Nơi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

- Ông: Tạ Văn Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

- Ông: Phạm Văn Toản, Phó Chủ tịch HĐND

- Ông: Phạm Văn Bạo, Phó Chủ tịch UBND

15. Xã Phương Chiểu

- Ông: Nguyễn Lương Bằng, Bí thư Đảng ủy

- Ông: Nguyễn Văn Lũy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

- Ông: Vũ Văn Giản, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

- Ông: Nguyễn Ngọc Oánh, Phó Chủ tịch HĐND

- Ông: Đặng Văn Đạo, Phó Chủ tịch UBND

16. Xã Hoàng Hanh

- Ông: Đào Quang Chiểu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

- Ông: Đặng Xuân Ân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

- Ông: Dương Văn Chuyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

- Ông: Trần Văn Thậu, Phó Chủ tịch HĐND

- Ông: Đoàn Quốc Vụ, Phó Chủ tịch UBND

17. Xã Tân Hưng

- Ông: Hoàng Văn Nghệ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

- Ông: Hoàng Đức Thảo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

- Ông: Cao Tuấn Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

- Bà: Bùi Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch HĐND

- Ông: Trần Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.