Bồi dưỡng kiến thức quản lý an toàn thực phẩm

08/11/2019 | 2397

Sáng  ngày 7/11, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố phối hợp với Phòng Y tế thành phố khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý an toàn thực phẩm (ATTP). Dự lớp bồi dưỡng có đồng chí Vũ Văn Thuần – Phó chủ tịch UBND thành phố- Phó trưởng ban thường trực  Ban chỉ đạo thành phố.

Đồng chí Vũ Văn Thuần – Phó chủ tịch UBND thành phố -

 Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thành phát biểu tại lớp bồi dưỡng

Với mục tiêu nâng cao năng lực trong công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm, các thành viên tham gia lớp tập huấn được nghe truyền đạt Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP; Nghị định số 67/2016 ngày 1/7/2016 về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế; Các thủ tục hành chính về lĩnh vực thực phẩm. Đồng thời các học viên cũng được trang bị các kiến thức về đảm bảo ATTP như mối nguy ô nhiễm thực phẩm, cách thực hành tốt đảm bảo ATTP. Lớp tập huấn đã giành thời gian giải đáp các thắc mắc về kiến thức an toàn thực phẩm; các vấn đề khó khăn trong công tác đảm bảo ATTP.

Thông qua lớp tập huấn, những người làm công tác đảm bảo ATTP và cán bộ trạm y tế các phường, xã nắm rõ hơn những quy định về ATTP để tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh  dịch vụ ăn uống thực hiện tốt vấn đề đảm bảo ATTP trên địa bàn.

                                                             Nguyễn Hồng –Công Hiếu ( Đài truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.