CHUYÊN MỤC / Anh ninh - Quốc phòng

Đại đội dân quân Pháo phòng không 37: Những pháo thủ “canh trời” Phố Hiến

Đại đội dân quân Pháo phòng không 37: Những pháo thủ “canh trời” Phố Hiến

 03-24-2022 |  1852

Đại đội dân quân Pháo phòng không 37mm Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên được thành lập ngày 28/3/2002, với tổ chức biên chế thành 2 Trung đội, quân số 56 đồng chí (trong đó 10 đ/c Dân quân thường trực, 46 đ/c Dân quân cơ động) có nhiệm vụ bảo vệ phạm vi phía […]
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.