Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quang Trung lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024

10/01/2019 | 114

Trong 02 ngày 08- 09/01/2019, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Quang Trung tiến hành Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Nguyễn Minh Hanh- Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Chí Thanh- Phó Bí thư thường trực Thành ủy đã về dự, chỉ đạo đại hội. Cùng dự còn có các đồng chí trong BTV Thành ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố. Tham dự Đại hội có 121 đại biểu, đại diện cho các tầng lớp nhân dân thuộc các khu phố của phường Quang Trung. Đây là đại hội điểm trên địa bàn thành phố.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và vận động nhân dân ủng hộ xây dựng quỹ Vì người nghèo; các phong trào xây dựng do địa phương phát động như “Chiều thứ sáu vì môi trường thành phố Hưng Yên sạch đẹp”, phong trào xây dựng Tuyến đường tự quản…. không ngừng được đẩy mạnh góp phần thay đổi diện mạo địa phương, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Bên cạnh đó các phong trào do các tổ chức thành viên triển khai phát động tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả, góp phần củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được làm tốt; công tác giám sát và phản biện xã hội được thực hiện hiệu quả.

Với những kết quả đạt được, nhiệm kỳ qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường đã được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen, 2 cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, nhiều tập thể và các nhân được nhận bằng khen, giấy khen của Tỉnh ủy, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố và Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố.

 Phát biểu tại đại hội, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã ghi nhận và biểu dương những thành tích và đóng góp của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quang Trung cũng như các tổ chức thành viên trên địa bàn; đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ mới, hoạt động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức thành viên cần đổi mới nội dung, hình thức và cách phối hợp nhằm thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đề ra.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa mới

Với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới và hiệu quả”, Đại hội tiến hành hiệp thương dân chủ bầu ra Ban Chấp hành Ủy ban MTTQ Việt Nam phường lần thứ XII bao gồm 35 đồng chí. Đại hội cũng hiệp thương bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố với 8 đại biểu chính thức.

           Thùy Linh - Công Hiếu (Đài Truyền thanh thành phố)

 
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.