Đảng bộ cơ quan chính quyền học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 – Khóa XII của Đảng

07/01/2019 | 114

Chiều ngày 05/1/2019, Đảng ủy cơ quan chính quyền thành phố đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) tới các đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Vũ Văn Thuần- Bí thư Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND thành phố dự, chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, các đảng viên đã được nghe quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), gồm: Quy định “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.

Toàn cảnh hội nghị

Trong đó, nội dung nêu gương được khát quát thành 8 điểm xây và 8 điểm chống, được phản ánh trên các mặt tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, tự phê bình và phê bình, quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ. Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định mục tiêu tổng quát "Đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển; hình thành văn hoá sinh thái biển; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, tình trạng sạt lở bờ biển và biển xâm thực; phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng. Những thành tựu khoa học mới, tiên tiến, hiện đại trở thành nhân tố trực tiếp thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển. Các Nghị quyết, quy định, kết luận lần này là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh.

                            Minh Ngân (Đài Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.