Đảng bộ cơ quan Chính quyền tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018

01/02/2019 | 133

Chiều ngày 30/1/2019, Đảng bộ cơ quan Chính quyền thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Vũ Văn Thuần- Bí thư Đảng bộ cơ quan Chính quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2018, Đảng ủy cơ quan Chính quyền thành phố đã chỉ đạo các chi bộ quán triệt, vận dụng đúng đắn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện công tác thực tiễn của các cơ quan, đơn vị. Đảng ủy thường xuyên quan tâm công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí trong các cơ quan, đơn vị. Động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hăng hái thi đua, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Năm 2018 Đảng bộ có 4/17 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 23,5%; 13/17 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 76,5%; 150/152 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 98,7%, trong dó có 16 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 10,5%, 2 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 1,3%.

Năm 2019, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cơ quan chính quyền thành phố tập trung vào một số nhiệm vụ chính như: Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng Đảng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; tăng cường công tác dân vận, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh…

Đồng chí Vũ Văn Thuần- Bí thư Đảng bộ cơ quan Chính quyền,

Phó Chủ tịch UBND thành phố  tặng giấy khen cho các tập thể,

 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Nhân dịp này, đã có 01 tập thể và 01 cá nhân được Ban Thường vụ Thành ủy tặng giấy khen; 03 tập thể và 15 cá nhân được Ban thường vụ Đảng ủy tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018./.

                                     Nguyễn Hồng-  Công Hiếu ( Đài Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.