Danh sách người trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Hưng Yên 2023 và thời gian hoàn thiện hồ sơ

26/04/2023 | 1215

Ngày 24/4/2023, UBND thành phố Hưng Yên ban hành Quyết định 428/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kết quả vòng 2 và công nhận danh sách người trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Hưng Yên năm 2023.

Chi tiết Quyết định 428/QĐ-UBND ngày 24/4/2023.

Ngày 25/4/2023, UBND thành phố Hưng Yên ban hành Thông báo 319/TB-UBND về Kết quả trúng tuyển và thời gian hoàn thiện hồ sơ của người trúng tuyển công chức cấp xã năm 2023.

Chi tiết Thông báo 319/TB-UBND ngày 25/4/2023. 
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.