THÔNG BÁO Thời gian, địa điểm, hình thức và nội dung thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển Công chức cấp xã thành phố Hưng Yên

07/03/2023 | 1133

Ngày 06/3/2023, UBND thành phố Hưng Yên ban hành THÔNG BÁO số 161/TB-UBND về Thời gian, địa điểm, hình thức và nội dung thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển Công chức cấp xã thành phố Hưng Yên. 

Chi tiết Thông báo.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.